O této aplikaci

Nábytek Pavel Schreiner - WWW aplikace NPSWeb

Verze: 1.0.3 (Přehled změn)
Vydáno: 10. 10. 2022

Autorská práva

System © 2004-2016, 2021-2022 Lucas Lommer
Obsah © 2006-2024 Pavel Schreiner

Provozovatelem stránek je Pavel Schreiner (dále jen „Provozovatel‟). Tato aplikace (včetně ikon vycházejících ze sady GNOME 2.18 a Suede2) je licencována v souladu s GNU General Public Licence v. 2 . Orientační mapa v sekci Kontakt je převzata ze serveru Mapy.cz. Své ohlasy a případné chyby funkčnosti stránek můžete zasílat na elektronickou adresu drom@kdyne.net.

Obsah těchto stránek, stejně tak jako jednotlivé části aplikace, je chráněn autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v účinném znění. Pokud chcete některou část ze zveřejněného obsahu převzít v souladu s §34 (1) c) (nebo jiným způsobem), vyžádejte si prosím nejdříve souhlas Provozovatele (případně majitele autorských práv). Bez takového souhlasu je další šíření obsahu zakázáno.

Část obsahu a ilustračních fotografií byla převzata od jednotlivých výrobců a partnerů nebo z jejich reklamní dokumentace. Tento obsah a veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích stran, jejich výrobků či služeb, které mohou být použity nebo odkazovány na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným vlastníkům (dále jen „Majitelé‟) a jejich použití je výlučně záležitostí identifikace příslušných výrobků, osob, společností nebo služeb a řídí se dohodou mezi Majiteli (případně v zastoupení distributora) a Provozovatelem.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které návštěvníci prostřednictvím k tomu určených nástrojů a postupů stránek poskytnou Provozovateli (dále jen „Osobní údaje‟), jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré takto získané údaje budou použity výhradně k účelu dekladovaném nebo plynoucím z informací na příslušné stránce umožňující údaje vkládat.

Osoba poskytující Osobní údaje dále souhlasí s tím, aby Provozovatel veškeré poskytnuté Osobní údaje zpracovával sám pro výše uvedené účely a/nebo aby zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pověřil osobou jinou. Každá osoba poskytující Provozovateli nějaké Osobní údaje má právo písemně požádat Provozovatele, aby její Osobní údaje vyloučil ze zpracovávání.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel Pavel Schreiner deklaruje, že nenese a nemůže nést žádnou odpovědnost za obsah a funkčnost internetových stránek a služeb těch třetích stran, na které jeho stránky mohou odkazovat. Stejně tak i za nakládání s osobními údaji na stránkách a serverech těchto třetích stran.

Obsah © 2006-2024 Pavel Schreiner
Systém © 2004-2016, 2021-2022 Lucas Lommer
O aplikaci - Přihlášení